تفاوت گریم و آرایش

تفاوت گریم و آرایش. گریم و آرایش شاید هر دو یک معنی بده و به عنوان میکاپ شناخته شود ولی در کار متفاوت می‌باشد. در گریم بیشتر از تکنیک استفاده می‌شود و از سایه های تیره و روشن استفاده می‌شود. در گریم بطور کلی سبک‌های مختلفی وجود دارد مثلا برای گریم داماد از متعادل سازی