آیا پروتز مو برای پوست سر حساسیت ایجاد میکند؟

آیا پروتز مو برای پوست سر حساسیت ایجاد میکند؟ خیر .برای اینکه موی پروتز که طبیعی هست و توری که مو بر روی آن بافته میشود حساسیت ایجاد نمیکند و از انجایی که چسبها هم گیاهی هستن باعث حساسیت نمیشه

تماس درواتساپ